Sağlık

Yorgunluk Sendromu Nedir?

Genel olarak bakıldığında hastalıkların belirtileri duyu organlarıyla saptanan ve saptanamayan semptomlar olarak iki şekilde ayrılabilir. Duyu organlarımızla saptaya bildiğimiz belirtiler; ödem, şişlik, gözle görülen renk değişiklikleri, ateş, yara, seste kısılma vb. bulgular beş duyumuzla saptanabilen belirtilerdir.

Duyu organlarımızla saptayamadığımız semptomlar ise halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, ağrı vb. sübjektif belirtilerdir.

Çoğunluk olarak en sık rastlanılan semptomlardan birinin yorgunluk olduğunu biliyor muydunuz? Yorgunluk genel anlamda güçsüzlük, kondisyon eksikliği, konsantrasyonda zorluk ve halsizlik olarak görülebilir. Yorgunluk bir çok hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir ancak bir hastalık olmaksızın fizyolojik olarak da yorgunluk çekmeniz mümkün olabilir. Buna da bedensel yorgunluk demek mümkündür.

Dinlenmenize rağmen geçmeyen, başka belirtilerle birlikte uzun süre devam eden bu yorgunluk hissi patolojik yorgunluk olabilir.

Patolojik yorgunluğun bir çok sebebi ve nedeni olması mümkündür;

  • İnfeksiyonlar
  • Anemiler
  • Solunum yetmezliğine neden olan rahatsızlıklar
  • Kanser
  • Anksiyete
  • Depresyon
  • Kalp ve damar yetmezliği hastalıkları
  • Diyabet
  • Kullanılan ilaçlar

Kısa süren yorgunluklar akut yorgunluk olarak isimlendirilirken, uzun süren ve geçmeyen yorgunluklar kronik bir şekil alabilir. Uzun süren kronik yorgunlukların sebebi psikiyatrik bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Bu hastalıkla birlikte kişide beden ağrıları, baş ağrıları, kalpte çarpıntı, moral bozukluğu, sıkıntılı ruh hali görülebilmektedir.

Sinir zafiyeti, sinirsel halsizlik, bitkinlik ve yorgunluk sendromuna sahip kişilerde yapılan tıbbi tetkiklerde hiç bir objektif bulguya rastlanmaz. Mental ve fiziki yüklenmenin verdiği stresi kaldıramamak olarak tanımlanan kronik yorgunluk, tıbbi olarak geniş kapsamlı testlerle saptanmaya çalışılmalıdır.

Depresyon, anksiyete ve psikiyatrik bir yorgunluk olduğu belirlendiği taktirde ilaç ve psikoterapi tedavileriyle kişinin olumlu sonuçlar alması teşvik edilmelidir.

Yazar Hakkında

Semra Şenol

Yorum Yap